Vi håber, danskerne vil stemme ja.

Putins invasion af et fredeligt Ukraine viser, at verden er forandret. Det kræver europæisk sammenhold. For Venstre handler folkeafstemningen om, hvilket land vi ønsker at være: Skal Danmark tage ansvar, eller skal vi være et land, som ikke deltager og sætter sig uden for indflydelse?

Vi håber, at danskerne vil stemme ja, så vi kan sige til vores allierede, at man i EU kan regne med Danmark. Afskaffes forbeholdet, vil vi kunne deltage i operationer med vores allierede, men kun hvis et flertal i Folketinget støtter det. Det vil altid være en forudsætning for at deltage i operationer med EU. Ligesom med NATO.

Hvis ikke forbeholdet afskaffes, vil det begrænse Danmarks mulighed for at tage ansvar for vores sikkerhed og for fred i Europa, og det ønsker Venstre ikke.

Jakob Ellemann-Jensen, medlem af Folketinget og formand for Venstre og Søren Gade, medlem af EuropaParlamentet for Venstre


Denne avis udgives af det partipolitisk neutrale DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet – i samarbejde med netmediet OLFI, Rådet for International Konfliktløsning og Atlantsammenslutningen. Formålet er at sikre høj valgdeltagelse på et oplyst grundlag.