Onsdag den 1. juni 2022 er der folkeafstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold. Du kan stemme, hvis du er dansk statsborger, over 18 år, bor i Danmark og ikke er umyndiggjort.

Du kan stemme på dit lokale valgsted den 1. juni mellem klokken 8 og 20. Hvor det er, fremgår af det valgkort, du får med posten. Men du kan stemme per brev allerede nu og frem til lørdag den 28. maj klokken 16. Det kan du gøre i en hvilken som helst kommune i landet. På kommunens hjemmeside kan du se, hvor og hvornår du kan brevstemme. Du skal huske at medbringe kørekort, pas eller sundhedskort.

Hvis du er i udlandet, kan du stemme per brev på den danske ambassade eller det danske konsulat i landet. Det skal du gøre i så god tid, at din brevstemme kan være i din kommune inden klokken 8 på valgdagen.

BOKS 1: Det vi stemmer om

Den 1. juni skal vi stemme om et lovforslag der afskaffer det danske forbehold over for forsvarssamarbejdet i EU. På stemmesedlen står der:

”Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.”

Du skal altså sætte dit kryds ved enten ja eller nej.


Denne avis udgives af det partipolitisk neutrale DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet – i samarbejde med netmediet OLFI, Rådet for International Konfliktløsning og Atlantsammenslutningen. Formålet er at sikre høj valgdeltagelse på et oplyst grundlag.