Tiden nu er til sammenhold, ikke forbehold.

Den 24. februar i år blev et mørkt vendepunkt i Europas historie. Et fredeligt land er under angreb, og millioner af mennesker er på flugt.

Alligevel er der et lille lyspunkt. For krigen i Ukraine blev også startskuddet til, at de europæiske lande stod sammen om forsvaret for vores fælles værdier. Derfor beder vi nu danskerne tage stilling til, om de fortsat ønsker at stå uden for EU-samarbejdet om sikkerhed og forsvar.

EU vil i den kommende tid skulle træffe store og væsentlige beslutninger. Ved at afskaffe forbeholdet kan Danmark være med til at præge retningen for samarbejdet.

Vi skal nu vælge hvilken vej, vi vil gå: Forbehold eller sammenhold? I Radikale Venstre er vi ikke i tvivl: Danmark kan ikke overlade det til andre at tage ansvar. Tiden kalder på sammenhold, ikke forbehold.

Anne Sophie Callesen, medlem af Folketinget og EU-ordfører for Radikale Venstre


Denne avis udgives af det partipolitisk neutrale DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet – i samarbejde med netmediet OLFI, Rådet for International Konfliktløsning og Atlantsammenslutningen. Formålet er at sikre høj valgdeltagelse på et oplyst grundlag.