Denne avis udgives af det partipolitisk neutrale DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet – i samarbejde med netmediet OLFI, Rådet for International Konfliktløsning og Atlantsammenslutningen. Formålet er at sikre høj valgdeltagelse på et oplyst grundlag. 

PARTNERSKABET BAG AVISEN

Atlantsammenslutningen

Atlantsammenslutningen har siden 1950 lavet folkeoplysning om NATO, FN og senest EU. I dag er Atlantsammenslutningen en moderne tænketank, der arbejder med en forskningsmæssig tilgang. Det betyder, at vores arbejde ikke kun bygger på, at vi synes eller mener, men på, at vi foretager analyser, der gennemgår en fagfællebedømmelse.

Med rødder der rækker tilbage til modstandsbevægelsen, har Atlantsammenslutningen altid været forsvarspositiv. Vi synes fortsat at såvel NATO, som EU er gode ideer, men går i dag til arbejdet med kritiske briller, så fejl eller mangler kritiseres, så de kan diskuteres og ændres. I disse måneder ændres verden hastigt, og vi har engageret os i EU-debatten. Der er sket markante forandringer i såvel EU som NATO, som vi synes bør komme frem i den danske EU-debat.

Demokrati i Europa Oplysningsforbundet

DEO er et landsdækkende oplysningsforbund. Vi er partipolitisk neutrale, og har ikke en holdning til EU, vi skal forsøge at fremme. Vi engagerer folk i EU-spørgsmål ved at skabe en levende, kritisk og kvalificeret debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.

DEO’s primære aktiviteter er debatarrangementer, bogudgivelser, online-rejser, rejser til europæiske lande, undervisningsmaterialer, skolearrangementer og efteruddannelse af undervisere. Vi bidrager desuden ofte som EU-eksperter i medierne.

Vores motto er, at demokrati kræver deltagelse. Demokrati i ikke blot et ideal, men noget vi skal praktisere og invitere til. Det gælder ikke naturligvis også, når vi skal til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

Netmediet OLFI

OLFI er et specialmedie, som dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik med nyheder, baggrund, analyser og debat. Navnet stammer fra Søværnet, hvor OLFI var den interne forkortelse for korvetten ”Olfert Fischer”. Skibet blev i 1990 sendt til Den Persiske Golf og står i dag som symbolet på begyndelsen af Danmarks aktivistiske udenrigspolitik.

I dag forbinder forsvarsinteresserede primært OLFI med fri, uafhængig og kritisk journalistik om det danske forsvar. Den bedriver vi altid med soldatens bedste for øje. Vi sætter en ære i at afdække kritisable forhold med det formål at rette op på dårligdomme til gavn og glæde for Forsvarets ansatte og Danmarks sikkerhed. På OLFI er vi gået med i dette projekt for at støtte den partineutrale folkeoplysning omhandlende EU-afstemningen om forsvarsforbeholdet.

Rådet for International Konfliktløsning

RIKO er en uafhængig, udenrigspolitisk tænketank, der har til formål at bidrage til den danske debat med analyser af international politik, med særligt fokus på konflikter og deres løsningsmuligheder. RIKO’s ekspertise ligger specielt indenfor ikke-militære løsninger på internationale konflikter så som mægling, diplomati og fredsopbygning.

RIKO bidrager til dette oplysnings-projekt om forsvarsforbeholdet, som et led i vores mål om at bidrage til et velinformeret og nuanceret grundlag for udenrigspolitiske beslutningsprocesser i Danmark.


OM AVISEN OM FORSVARSFORBEHOLDET

Avisen udgives af DEO i samarbejde med RIKO, OLFI og Atlantsammenslutningen, og har modtaget i alt 1,85 millioner kroner via Europa-Nævnet fra Folketingets pulje til debat og oplysning om forsvarsforbeholdet.

Avisen omdeles til alle landets biblioteker, rådhuse og undervisningsinstitutioner samt til [Finns endelige tal] husstande i hele landet, både ved husstandsomdeling og som indstik i lokale aviser.

Forsvarsforbeholdsavisen er redigeret og udarbejdet af et hold af erfarne redaktører, folkeoplysere og EU-journalister. Vi har tilstræbt at formidle det vanskelige stof klart, korrekt og forståeligt.

Avisen er udviklet og kvalitetssikret af et redaktionspanel bestående af: Lars Bangert Struwe (generalsekretær i Atlantsammenslutningen), Isabel Bramsen (formand i Rådet for International Konfliktløsning), Peter Ernstved Rasmussen (OLFI) og Rasmus Nørlem Sørensen (DEO).

Alle partier i Folketinget har fået stillet plads til rådighed i avisen. Alle organisationer, der har søgt om midler til debat om forsvarsforbeholdet, er blevet kontaktet om at bidrage med deres gode argumenter for et ja eller et nej.

REDAKTION OG TEKST

Annie Hagel, redaktør
Peter Riddersborg, journalist
Rasmus Nørlem Sørensen, ansvarshavende redaktør og sekretariatsleder i DEO
Staffan Dahllöf, journalist

Illustrationer: Marie Priem www.mariepriem.dk

Layout, tryk og distributionsaftaler: NOTAT grafisk aps.

Udgiver: DEO www.deo.dk

https://www.europa-naevnet.dk/