Ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Selvom NATO og USA i fremtiden vil udgøre rygraden i Danmarks sikkerhed, bør Danmark styrke sin deltagelse i det europæiske forsvarssamarbejde.

I dag kan Danmark ikke deltage i EU’s fælles militære operationer mod pirater ved Somalias kyst, hvor danske skibe angribes. Og vi kan pga. forsvarsforbeholdet ikke deltage i en eventuel fælles militær operation i Baltikum og Østeuropa, som kan supplere NATO.

En afskaffelse af forsvarsforbeholdet betyder dog ikke, at Danmark kommer til at være med i en EU-hær – for den eksisterer ikke. Og vi afgiver heller ikke suverænitet eller deponerer vores udenrigspolitik til EU.

Det er Danmark, der suverænt beslutter hvilke operationer, det danske forsvar deltager i. Med forsvarsforbeholdet er det umuligt at deltage – derfor skal det afskaffes.

Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance


Denne avis udgives af det partipolitisk neutrale DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet – i samarbejde med netmediet OLFI, Rådet for International Konfliktløsning og Atlantsammenslutningen. Formålet er at sikre høj valgdeltagelse på et oplyst grundlag.