KD anbefaler et “ja” til folkeafstemningen.

Der er igen krig i Europa, og vores verden forandrer sig. Vi har et ansvar for også i Danmark at bidrage med vores del for at sikre fred og frihed i en verden, der er truet.

Ved at afskaffe forbeholdet kan vi deltage i de aktioner, som foregår i EU-sammenhæng. Det kan fx være at forebygge migration i Nordafrika eller at bekæmpe pirateri ud for Somalias kyst. Det vil altid være Folketinget, som bestemmer, om danske tropper skal sendes ud.

Forsvarsunionen i EU er med til at sikre en effektiv udnyttelse af de 203 mia. euro, som EU allerede bruger på militæret, og som kun vil vokse de kommende år. Når vi i Danmark fremover skal bruge 2% af vores budget på forsvaret, så er det afgørende, at vi også bruger pengene klogt. Det gør vi ved at bruge dem i fællesskab med de andre EU-lande.

Isabella Arendt, Landsformand, Kristendemokraterne 


Denne avis udgives af det partipolitisk neutrale DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet – i samarbejde med netmediet OLFI, Rådet for International Konfliktløsning og Atlantsammenslutningen. Formålet er at sikre høj valgdeltagelse på et oplyst grundlag.