Danmark betaler sin del af de godt 7,9 milliarder euro (59 milliarder danske kroner), som EU-landene har afsat til forsvar i budgettet for 2021 til 2027. Det er 13 gange mere end i budgettet for 2014 til 2020. Når Danmark er med til at betale her, skyldes det, at udgifterne i budgettet dækker industri- og forskningspolitik, ikke forsvarspolitik.

Danmark betaler til Den Europæiske Fredsfacilitet. Det er en fond uden for budgettet, som stats- og regeringslederne i EU blev enige om at oprette i marts 2021. Den består af 5,7 milliarder Euro (42 milliarder kroner). Danmark og de øvrige lande betaler efter størrelsen på deres økonomier. Fredsfaciliteten støtter forsvarsindsatser, som omfattes af EU’s udenrigspolitik. Også indsatser som EU ikke er med i.

EU-landenes udenrigsministre besluttede den 23. marts 2022 at fordoble støtten til køb af våben til Ukraine til en milliard euro (7,5 milliarder kroner). Fredsfaciliteten støtter desuden blandt andet Den Afrikanske Unions militære operationer i Nigeria, Mocambiques forsvarsstyrker og våben til regeringsstyrker i Georgien, Moldova og Mali.


Denne avis udgives af det partipolitisk neutrale DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet – i samarbejde med netmediet OLFI, Rådet for International Konfliktløsning og Atlantsammenslutningen. Formålet er at sikre høj valgdeltagelse på et oplyst grundlag.