Det er på tide, at Danmark åbner døren til Europa på ny.

Vi kan ikke længere stå uden for døren, mens vigtige beslutninger bliver taget. Vi skal gøre krav på vores stol og deltage i det militære fællesskab. Derfor stemmer jeg ’JA’ den 1. juni.

Det giver ikke mening at have forbehold om et frivilligt samarbejde. Vi vinder intet ved ikke at være med til at træffe beslutningerne. I dag står Danmark uden for missioner, som kunne være i vores interesse at deltage i. Det kunne være stabiliserende missioner, som har til formål at undgå nye flygtningestrømme.

Men lige så vigtig er signalværdien. Danmark er det eneste af EU’s 27 medlemslande, der har et forsvarsforbehold. Tænk på, hvilket signal det sender til omverdenen…

Det nye verdensbillede har gjort det klart, at Danmark skal melde sig fuldt og helt ind i det internationale fællesskab. For det er blandt andet sammenholdet, som har gjort Vesten stærk mod Rusland.

Katarina Ammitzbøll, medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti


Denne avis udgives af det partipolitisk neutrale DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet – i samarbejde med netmediet OLFI, Rådet for International Konfliktløsning og Atlantsammenslutningen. Formålet er at sikre høj valgdeltagelse på et oplyst grundlag.