Stem NEJ til mere EU – så styrker vi NATO og passer på Danmark.

Det danske forsvar står stærkest ved, at vi lægger pengene i NATO. Rusland under Putin udgør en alvorlig trussel mod freden i Europa. Men hvor den russiske diktator ingen respekt har for Bruxelles og EU, har han det for Washington og NATO. 

En afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil trække Danmark ind i EU-toppens drøm om en EU-hær. Det vil betyde endnu mere magt til Bruxelles og endnu mindre magt til det danske Folketing.

For en EU-hær vil ikke kun blive brugt til at beskytte Europa. Allerede i dag gennemføres der militære EU-missioner på Balkan og i Afrika – ikke mindst i Frankrigs tidligere kolonier så som Mali, Congo og Nigeria. Det er ikke i Danmarks interesse.

Derfor: bevar forsvarsforbeholdet den 1. juni.

Morten Messerschmidt, medlem af Folketinget og formand for Dansk Folkeparti


Denne avis udgives af det partipolitisk neutrale DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet – i samarbejde med netmediet OLFI, Rådet for International Konfliktløsning og Atlantsammenslutningen. Formålet er at sikre høj valgdeltagelse på et oplyst grundlag.