Danmark skal være med.

Danmark bør tage ansvar for fremtidens sikkerhed og fred. Derfor skal Danmark være med, når der træffes beslutninger om europæisk sikkerhed og forsvar. Vi skal ikke smides uden for døren, når EU’s udenrigsministre drøfter fredsbevarende styrker på Balkan.

Et JA betyder, at Danmark kan få sat sine sikkerhedspolitiske aftryk på en dagsorden, som også inkluderer en plan for den langsigtede globale fred. 

For i EU kan vi netop samtænke forsvars- og sikkerhedspolitik med energipolitik, handelspolitik, forsyningspolitik, klimapolitik – som jo hænger uløseligt sammen.

EU blev født som fredsprojekt. Det skal det være igen. 

Lad os nu præge EU’s forsvarspolitik, og lad os omsider tage ansvaret på os og stemme JA!

Jan Kristoffersen, kandidat til Europa-Parlamentet for AlternativetDenne avis udgives af det partipolitisk neutrale DEO – Demokrati i Europa Oplysningsforbundet – i samarbejde med netmediet OLFI, Rådet for International Konfliktløsning og Atlantsammenslutningen. Formålet er at sikre høj valgdeltagelse på et oplyst grundlag.